Loading... Please wait...

Advanced Search

Hand Grinder Machinе|||Болгарка ( Kynko)|||Հղկող գործիք

  • Image 1
  • Image 2
Price:
34000 AMD
SKU:
90532
Bookmark and Share


Product Description

Power  -  900W,  Speed   - 11000r/min,     Disc Diameter   -100mm ,  Voltage   -   220A,    Frequency-  50Hz

|||

 

Мошность -     900W,   Скорость -    11000об/мин,    Диаметр диска -  100мм,   

 

 

Волт    -220A,   Частота    -  50Hz

|||

 

Հզորություն   -       900W,    

Արագություն    -    11000  պտ/ր  

Սկավառակի տրամագիծ     100մմ
  
Հոսանք                            220A

Հաճախականություն          50Hz

Find Similar Products by Category


Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!


Currency Converter

You Recently Viewed...